Przejdź do głównej treści
Certyfikaty SSL klasy Premium
od Platinum Partnera DigiCert
Najwyzsze kompetencje

Kontakt

Siedziba firmy

Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 93/10
65-058 Zielona Góra

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek: 8:15-15:15

Rachunek bankowy

Santander Bank Polska S.A.
93 1090 1636 0000 0001 0477 6343

Dane rejestrowe

NIP PL9730850537
Regon 080067074
KRS 0000248304
D-U-N-S® 522740067

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Siedziba firmy CTI w Zielonej Górze

Dział handlowy

Dział marketingu

Wsparcie techniczne

Właścicielem marki SSL24 jest firma Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA

 1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Osoba korzystająca z formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią w procesie korzystania z formularza. Administratorem danych firma Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o., KRS 0000248304, ul. Kupiecka 93/10, 65-058 Zielona Góra (zwany dalej Administratorem).
 3. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania czy inne informacje przesłane przez Państwa z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Podstawą przetwarzania jest zgoda o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b) RODO).
 4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dane mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie chyba, ze w wyniku złożenia odpowiedzi nawiązany zostanie jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy miedzy Administratorem, a osobą korzystająca z formularza.
 7. Macie Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora.
 9. Macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych.
 10. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Państwa ma charakter dobrowolny. Brak podania wymaganych danych może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego.
 13. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Informacja o plikach cookies

Ta strona wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Pozwalają nam one m.in. rozpoznawać użytkowników i ich preferencje, jak również dostarczają informacji, które elementy naszej strony są najpopularniejsze i najbardziej użyteczne dla osób odwiedzających nasz serwis.

Rozumiem
SSL24 na Facebooku