Przejdź do głównej treści
Certyfikaty SSL klasy Premium
od Platinum Partnera DigiCert
Bezpieczeństwo bez kompromisów

Kto ma obowiązek ochrony danych osobowych?

     
Ocena: 4,50/5,00

Zgodnie z treścią ustawy o Ochronie Danych Osobowych obowiązek ochrony danych spoczywa na administratorze danych.

Administratorem danych, w myśl art. 7 pkt. 4 jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, która może decydować o celach oraz środkach służących do przetwarzania danych.

Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych

Dodatkowo w art. 3 można znaleźć informacje definiujące podmioty zobowiązane do przestrzegania zapisów w/w Ustawy. Zalicza się do nich:

  • Osoby fizyczne,
  • Osoby prawne,
  • Jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, ale przetwarzające dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych,
  • Organy państwowe,
  • Organy samorządu terytorialnego,
  • Podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.

W związku z ochroną danych osobowych ustawodawca nakłada na administratora szereg obowiązków. Jednym z najważniejszych z nich jest obowiązek stosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. Należy przez to rozumieć takie zabezpieczenia, które uniemożliwiają ich udostępnianie, zabieranie, przetwarzanie z naruszeniem ustawy oraz zmianę, utratę, uszkodzenie lub zniszczenie.

Środki ochrony kryptograficznej

Dokonywanie transmisji danych za pośrednictwem sieci publicznej, jaką jest np. Internet rodzi realne ryzyko wystąpienia wymienionych w Ustawie zagrożeń. Mając to na uwadze, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, dodatkowo nałożył na administratorów danych osobowych obowiązek stosowania środków ochrony kryptograficznej, których zastosowanie ma na celu każdorazowe uwierzytelnianie danych przesyłanych w sieci publicznej.

Podczas przesyłania lub przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem strony internetowej jesteśmy zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń ochronnych. Najczęściej wymienianym i jednym z bardziej skutecznych zabezpieczeń transmisji danych jest protokół SSL.

Oceń ten artykuł
Średnia ocena czytelników 4,50/5,00 na podstawie 90 głosów
Informacja o plikach cookies

Ta strona wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Pozwalają nam one m.in. rozpoznawać użytkowników i ich preferencje, jak również dostarczają informacji, które elementy naszej strony są najpopularniejsze i najbardziej użyteczne dla osób odwiedzających nasz serwis.

Rozumiem
SSL24 na Facebooku